Yoga – Wat is het?

Yoga Uden

Vaak is het mensen niet echt duidelijk wat Yoga is. Maar naar Yoga wordt in de oude teksten verwezen als een manier van leven. Yoga betekent, verbinden. Yoga is een filosofie. De manier waarop we ons leven ervaren is met onze vijf zintuigen. Door onze vijf zintuigen zijn we in staat om de externe wereld te kennen, maar door gebruik te maken van onze zesde zintuig mentale staten en de energie binnenin, verbinden we ons met ons innerlijke zelf. Yoga gaat over het verbinden met deze innerlijke mentale staat, keer op keer, gedurende de dag. Yoga is een methode van ademhalen, die de beoefening vereist van het beheersen en begrijpen van de adem, zodat je niet stijf hoeft te ademen, maar net genoeg waarmee je ontspannen blijft, maar langer dan normaal in duur.

In yoga is concentratie het meest fundamentele, want meditatie is van bijzonder nut voor het bepalen van de gezondheid van het lichaam en de geest. Meditatie geeft je toegang tot je lichaam. Yoga concentreert zich op het overstijgen van de vijf zintuigen, op het harmoniseren van de vitale energieën van het lichaam en de geest en op het ons verbinden met het Universele Zelf. Het is een manier om het lichaam en de energie in ons te laten stromen zonder belemmering, zonder samenvloeiing, en om de geest en de lichaamsfuncties zodanig te beheersen; dat elk lichaam harmonieus functioneert en postieve energie in ons is en ook onze uiterlijke wereld beïnvloedt. Yoga wordt gebruikt om alle lagen van kosmisch bewustzijn en psychische krachten samen te voegen tot één staat van bewustzijn, een staat van samenwerking. Yoga is een persoonlijk pad in ieder mens; en het is goed voor iedereen, ongeacht waar hij of zij zich op dit moment bevindt.

Copyright: Stephen Russell-Lacy

Zonder Yoga, is het niet mogelijk om ervaring te bereiken. Yoga is Meditatie en innerlijke concentratie is waar het in Yoga om gaat. Meditatie is het tot bewustzijn brengen van de uiterlijke wereld (de zintuigen). Yoga is het tot bewustzijn brengen van de innerlijke wereld (de niveaus van bewustzijn). Yoga is de geest en het lichaam tot één deel maken van ons hele Wezen, zodat ons Bestaan alle niveaus van het menselijk zijn tegelijkertijd naar boven en naar buiten brengt. Yoga is het tot leven brengen van de leringen van de Oude Egyptenaren Bewustzijn. Yoga is een esoterische tak van het oude pad van Zelfrealisatie. Het wordt bereikt door middel waarvan de mens lichaam en geest effectief integreert om zijn Zelf te verbinden met het Universele Zelf. Yoga gaat over het naar beneden trekken van de gordijnen van iemands onwetendheid, zodat hij het leven kan zien, voelen en ervaren. Yoga gaat over het realiseren wie je werkelijk bent. Het brengt je in het bewustzijn van de Universele waarheid van je Zijn en verbinding met je Bron. Yoga gaat over het verenigen van lichaam, geest, bewustzijn en ziel, zodat organisatie plaatsvindt. Yoga is integratie van lichaam, geest en ziel. Yoga is Ancientds 37:23, dat zegt: “Ik mediteer zoals u doet, ik geef mij over aan uw Wezen om te zijn.” Het komt echter niet gemakkelijk of snel tot stand. Het vergt oefening en moet geoefend worden om het in de praktijk te laten werken. Alleen door de regelmatige beoefening van Yoga zal de student consequent in staat zijn om het Zelfbewustzijn niveau van Yoga te bereiken. Door Yoga te beoefenen met een leraar ga je door een reis van het stoken van de oven van Yoga. Het gaat om het ontwikkelen van zelfbewustzijn. Yoga bereidt het psychosomatische wezen voor op de verdere stadia van Zelf-Realisatie.

Het is een vaste overtuiging dat Yoga een uitrusting is die de Geest gemakkelijk naar de mensheid kan zenden en ons kan helpen ons aan te passen aan hogere onverklaarbare wetten. Het is een overdracht van Wijsheid en een bewerking waardoor de Mens zelfrealisatie bereikt. Yoga is een bewuste weg om het Zelf te bereiken. Het is een pad dat je zal leiden naar de verlichting van je Zelf. Yoga bestaat uit verschillende fysieke houdingen, ademhalingsoefeningen en oefeningen die de stofwisseling verbeteren, het zenuwstelsel controleren en het lichaam energie geven. Yoga helpt de mens om evenwicht in het lichaam te bereiken ( Belastingen zijn een must), door het verminderen van de stress en en het loslaten van de fluctuerende energieën.

Yoga is een vorm van lichaamsbeweging die de evolutie van het systeem voortzet. Yoga wordt beoefend voor het slapen gaan, en in elke fase. Yoga wordt ook onderwezen in verschillende fasen van iemands leven om te helpen de manier te veranderen waarop iemands geest denkt of zich voelt. Yoga is een manier om onze geest te helpen kalmeren en ons meer controle te geven over ons lichaam. Yoga kan helpen een nieuwe orde te scheppen in de manier waarop de wereld lijkt te werken. Yoga is een bewuste geestelijke en lichamelijke oefening. Het helpt de geestelijke gezondheid, de gezondheid van het bloed en de bloedsomloop te verbeteren, brengt de actieve en passieve organen van het lichaam in balans en bevordert zelfbeheersing en kalmte. Yoga kan dus gebruikt worden om de negatieve effecten van stress op het fysieke wezen om te keren. Yoga is ook een manier om levensbevestigende gewoonten te creëren. Yoga oneindige energie.Yoga

lees meer:

Posted in gezondheid | Comments Off on Yoga – Wat is het?

Relaties en verhoudingen

Relatietherapeut Utrecht

 

 

 

 

 

De relatie zelf: Als je mensen om je heen hebt, zowel goede als slechte, kun je een reden vinden om met elkaar te blijven praten. Totdat je een ruzie of twee hebt meegemaakt, zul je met elkaar optrekken en het doel van partnerschap is om elkaars relatie op te bouwen. Een relatie is niet alleen maar een uitwisseling van lichamelijke genegenheid, hoewel het wel belangrijk is dat dit er deel van uitmaakt. Naarmate je groeit, ontdek je bepaalde dingen die je leuk vindt en die je niet wilt veranderen, en een ander kan veranderen; zijn partner kan ook veranderen.

Het is gemakkelijk om ruzie te maken als je een gesprek hebt met iemand van wie je houdt, maar het is niet altijd gemakkelijk om verder te praten. Eventuele conflicten resulteren in een oproep om te bellen of af te spreken. Meestal vinden mensen hun reacties bevrijdend en opbeurend voor elkaar en voelen daarom niet de behoefte om in dezelfde ruimte te zijn voor Heel vaak voelen beide mensen zich meer verbonden met waar ze het over hebben.

Het is waar dat de twee ruziënde mensen het opmerkelijke hebben gevonden – de relatie, of de kans, toen zij de kraan opendraaiden en water vonden stromen. Het is een soort positieve energie die de twee partners voor elkaar hebben. Het is wat er tussen hen beiden gebeurt dat hen in staat stelt om te praten en te bestaan als een koppel.

Ik ben er zeker van dat ruzies bij elk koppel kunnen voorkomen, maar meestal zijn het positieve ruzies die resulteren in de ervaring van zelfrespect en verbondenheid, waardoor elke persoon het gevoel krijgt dat de relatie zonder angst nieuwe deuren kan openen.

Lesgeven en hier is een verhaal om te illustreren…

Een man en een vrouw gingen op reis. De man wilde de kinderen hebben die hij nog droeg. Mijn vriendin verliet hem en nam de kinderen mee. Hij wilde niet dat ze terugkwam en ontdekte dat hij twee dagen over tijd was en hij kwam terug. De vrouw was verbaasd en boos dat ze een kind had. Hij kon geen antwoord op zijn vragen krijgen. Hij vroeg hen te praten, maar de kinderen wilden niet geluisterd worden.

Daarmee leerde de vrouw communiceren in plaats van ruziën.

Als relatietherapeut kun je antwoorden vinden op vier vragen:

1. Wat wij niet weten heeft alleen macht over ons als wij ervoor kiezen om in communicatie te blijven slapen en niet met elkaar te praten.

2. We doen dingen uit gemakzucht die onze relatie schaden, maar niet uit liefde.

3. De conflicten en ruzies die tussen ons gebeuren, worden niet veroorzaakt door één persoon, maar door een andere manifestatie van dezelfde onzichtbare samenzwering waartoe ook u behoort.

4. Als onze ruzies brutaal worden, nemen we een deel van de relatie op ons dat er in onze gevoelens alleen maar aan bijdraagt.

Wat er in het bovenstaande verhaal gebeurt is dat iemand hoorde over het begin van het partnerschap en er alleen maar over kon nadenken. Maar het echtpaar voelde zoveel over de grootsheid van hun relatie dat die gevoelens alle relaties in hun leven begonnen te beïnvloeden.

Relaties zijn niet ingewikkeld, maar ze worden te veel verkeerd begrepen. Gevoelens zijn de taal van communicatie die ons verbondenheid brengt voor een positief leven.

Je liefde kan als water dieper in de relatie stromen wanneer er minder afleidingen zijn. Je moet veel emotionele oppervlaktelagen in je relaties loslaten om de grotere communicatie en goddelijke liefde te bereiken die van binnen wordt vastgehouden.Psycholoog

lees meer:

Posted in gezondheid | Comments Off on Relaties en verhoudingen

Programma Ouderenzorg

Ouderenzorg Den haag

 

 

 

 

 

 

Alles wat te maken heeft met doktersbezoeken, lichamelijke onderzoeken, ziekenhuisopnames of andere medische zorg valt onder de zorg. Ouderenzorg is een vorm van zorg waarbij de nadruk van het programma ligt op de controle van enkele van de meer permanente aspecten van de ouderenzorg, zoals dagelijkse routines voor lichaamsbeweging en voeding, lichamelijke en geestelijke gezondheid en ervoor zorgen dat de medicijnen worden ingenomen zoals voorgeschreven. Het doel van de zorg is om te proberen mensen terug te brengen naar een meer zelfstandig leven.

Wat is de definitie van een ouderenzorgprogramma? Een ouderenzorgprogramma combineert het beste van bronnen met origineel zijn. Een ouderenzorgprogramma bestaat meestal uit een combinatie van zorgprogramma’s om de onafhankelijkheid te behouden. Zorgprogramma’s verwijzen naar de zorg, de bezorgdheid, het advies en de raad die door uw arts en andere professionals worden verstrekt. Zorgprogramma’s omvatten ook een aantal speciale trainingsprogramma’s om de afhankelijkheid van harddrugs te verminderen, de zelfredzaamheid en het gevoel van eigenwaarde te vergroten, en uw geval te analyseren en te bespreken met professionals.

Wat is het verschil tussen een volwassene en een oudere volwassene? Een oudere volwassene wordt een volwassene genoemd omdat hij of zij niet in staat is voor zichzelf te zorgen, een oudere volwassene kan afhankelijk lijken van anderen, zolang hij of zij in staat is zorg te ontvangen. Veel volwassenen zijn misschien niet in staat om al hun financiële en meest moderne gemakken op te geven, maar zij zijn degenen die vertrouwen hebben, in zichzelf, en misschien in anderen om voor hun behoeften te zorgen. De volwassene die betrokken is bij een ouderenzorgprogramma is iemand die bereid is een bepaald deel van zijn of haar onafhankelijkheid op te geven. Het doel is om zelfvertrouwen en eigenwaarde te behouden.

Wie is betrokken bij het programma? Iedereen die bereid is om een ander persoon of een groep personen te helpen. De betrokkenen binnen een ouderenzorgprogramma kunnen familieleden, huisarts en andere professionals zijn. De nadruk van het programma ligt op het helpen van mensen om hun afhankelijkheid van drugs en alcohol op te geven, en op het vergroten van de zelfredzaamheid om de kwaliteit van leven te verhogen

Het zorgprogramma kan worden uitgevoerd door een team, een groep mensen die per geval samenwerken, of één persoon die een andere persoon helpt te herstellen van ziekte, problemen of andere soorten problemen. De nadruk ligt op het vergroten van de algemene onafhankelijkheid van een persoon. Alleen wanneer een persoon onafhankelijk is, kan hij of zij zich concentreren en zijn of haar energie richten op het maken van vorderingen in de richting van een zorgeloos leven.

Wil een behandeling effectief zijn, dan moet er aandacht worden besteed aan het individu dat in het programma zit. Veel mensen zijn bewakers van hun eigen programma; dat wil zeggen, degenen die binnen het programma werken zijn goede verstrekkers. Velen van hen die binnen het programma werken, keren na vele jaren terug naar huis, velen werken voltijds en sommigen werken in onze kerken. Het programma zal werken voor diegenen die een programma verdienen dat alleen maar problemen hoeft op te lossen.

Een focus-zorgprogramma is een stimuleringsprogramma. Het is een programma dat de pas volwassene op de een of andere manier helpt om de moeilijkheden te overwinnen die moeilijkheden in zijn leven veroorzaken. Dit zijn vaardigheden die geleerd zijn, maar niemand geleerd!

Er zijn veel programma’s die een volwassene en zijn gezinsleden kunnen helpen. De volwassene moet gemotiveerd zijn om te veranderen, en de familieleden moeten misschien nieuwe vaardigheden aanleren. Het is aan de volwassene zelf of het zorgprogramma zal slagen. Alleen degenen die klaar zijn voor een focus zorgprogramma zijn in de beste positie om te gedijen en het beste te worden wat ze kunnen zijn.

Een goed programma werkt zo dat alle partijen er beter van worden. Het programma kan werken binnen de professionele setting, of als de professionele setting niet beschikbaar is dan kan het programma buiten de professionele setting worden voortgezet, zoals een ouderenzorgprogramma.

lees meer:

Posted in gezondheid | Comments Off on Programma Ouderenzorg

Hoe je leven te verbeteren

Acupunctuur Leiden

 

 

 

 

De naalden zijn gemaakt van een speciale vezelachtige band, dun en zacht. De druk van de naaldpunten doet het bloed stromen, wat op zijn beurt de energie langs de kanalen verhoogt.

Tijdens de procedure zal enige druk worden uitgeoefend op de acupunctuurpunten door de hand van de behandelaar, terwijl de rest van de druk wordt uitgeoefend op de punten door gebruik van de hand van de patiënt.

De energiebanen raken steeds meer geblokkeerd en na lange tijd krijgt het lichaam pijn van deze overtollige energie. Het lichaam voelt pijnlijk aan en de drukpunten worden effectief ‘overprikkeld’.

acupunctuur is eigenlijk een combinatie van meer dan twee elementen. Dit zijn de ‘basis’ of het basis-energiesysteem van een mens en ‘de energie’ of kanalen waar de energie doorheen gaat.

De mens heeft twee verschillende stijlen van energiestroom. De ene wordt “chi” of “chi” energie genoemd en de andere “vurige energie”. Mensen hebben verschillende manieren om deze twee stijlen van energie te bekijken en te gebruiken, maar ze hebben in principe dezelfde mate van doeltreffendheid en dus dezelfde risico’s.

Sinds de oudheid hebben mensen geëxperimenteerd met faactions of tekens uit de oude wereld. Een daarvan was het spreekwoordelijke ‘konijn f tuimelen’. Dit verwijst naar het uiteenvallen van een poedervormige stof in twee of drie luchtdeeltjes. In het menselijk lichaam loopt de chi of fen cyclus voortdurend als een rode draad. Wanneer deze Stof tot Bloed tussen de stralen van de zon ontsnapt en het lichaam binnendringt, is er altijd een kleine kloof tussen twee energiebanen. Hierdoor worden ziekte en kwalen voorkomen en kan een mens volledig gezond zijn.

Om je chi of fen lenigheid te verbeteren, moet je in een conditie zijn dat je wilt bewegen. Dit vereist stabiliteit en welbevinden. Als je moe bent en je evenwicht niet kunt bewaren, verlies je je evenwicht en raakt je lichaam gemakkelijk verstrooid. In Chi Kung en Tai Lung zijn het deze leemtes die de beoefenaars trekken om te oefenen.

Een manier om de kracht van uw lichaam te helpen verbeteren is het beoefenen van Bouncing. Dit is een eenvoudige vorm van Yoga-oefening, maar iedereen kan het gebruiken. Stuiteren kan gewrichten en lichaamsruimtes in beweging brengen. Door ons lichaam in een goede houding te houden en onze gewrichten en lichaamsruimten te bewegen zodat ze weer plat komen te liggen, kunnen we enkele van de belangrijkste principes van yoga beoefenen. Als je je evenwicht, kracht en behendigheid wilt verbeteren, zou je Bouncing kunnen beoefenen.

Yoga en zijn Yin en Yang stijl bouwen laat je nooit vergeten waar je vandaan komt. Ik zou niet willen dat je een klerk wordt als je klaar bent met het beoefenen van deze principes. Je kunt alles worden wat je wilt, ongeacht hoe je jezelf ziet. Bij het nastreven van je doelen, moet je de drive hebben om door de deur te gaan. Je moet doorzettingsvermogen hebben. Misschien heb je gewoon een betere kijk op het leven nodig of misschien wil je jezelf uitdrukken en zeer competitief zijn. Misschien wil je meer onmogelijk zijn. Wat het ook is, je moet de wil en de drive hebben om je doelen te bereiken. De vraag is – weten wat je moet doen voor je toekomst en er een prioriteit van maken zal je helpen je dromen na te jagen, hoe groot of klein ze ook mogen zijn.

lees meer:

Posted in gezondheid | Comments Off on Hoe je leven te verbeteren

De acupunctuur van de naald

Acupunctuur Uithoorn

 

 

 

 

 

 

Deze acupunctuurnaalden zijn zeer klein en kunnen in de hand worden gehouden. Ze doen geen pijn en zijn er gemakkelijk uit te halen. De “armen” van de naald zijn in tweeën gesplitst en worden in de handen gehouden. De naalden worden zachtjes in de meridiaankanalen van het orgaan geduwd.

De werking van acupunctuur is vooral om energielijnen of meridianen tussen de meridianen te ontsluiten en de energie ertussen glad te strijken zodat de kanalen niet verstopt raken of slechts gedeeltelijk geblokkeerd worden. Alleen naalden van dezelfde kleur zullen de meridianen gelijktijdig stimuleren. Hoe eerder iemand aan het idee van de ingreep gewend is, hoe eerder het kan gebeuren.

Uit ervaring blijkt dat verschillende delen van een menselijk lichaam verschillende functies ontvangen van het ontvangen van elektrische signalen van de vingernaalden. Bijvoorbeeld, handen ontvangen de stimulatie op verschillende manieren. Ook de toetsen van het toetsenbord worden niet op hetzelfde moment gestimuleerd, omdat het verdachte materiaal dat voor radiësthesie wordt gebruikt, voor elk type radiësthesie anders is. De Chinese gezondheidswerkers, de acupunctuurdokters, weten dat de handen voortdurend in die functie zijn, alleen op verschillende manieren.

Om de verschillende meridianen in de handen te stimuleren, worden de naalden één voor één in de handen gehouden over een afstand van 2 “, 2,5 “, 3 “, 4 “, 5 ” keer. De naalden moeten aan de rechter of linker buitenrand van de middenlijn worden gehouden. Het midden van de naalden moet aan de buitenrand van de middelste lijn zijn. Om de energiekanalen in de vingers van de handen te stimuleren terwijl de naalden in de handen zijn, moeten ze niet in het midden worden gehouden, maar aan de buitenranden van de lijnen. U moet in een ontspannen houding zitten terwijl de naalden in uw handen worden gehouden.herent initiële precessie en hoogtes of de zichtlijnen tussen de naalden. Op de eerste drie centra ( handschoenen en ringen) kunt u de oefenapparatuur instellen, op de vierde kunt u de eerste drie oefenprocedures overslaan en de vierde toevoegen – om uw radiësthesie van de handen te verbeteren. Er is geen apparatuur van buitenaf nodig.

De vingers van de linkerhand worden op de eerste drie oefencentra gelegd. De duim van de linkerhand wordt op de rechter voorhand gelegd, die van de rechterhand op de linker. Door de verbrede kanalen tussen de positieve centra wordt het hele lichaam getransporteerd en krijgen alle vingers een diepe spirituele verbinding terwijl ze de naalden vasthouden. De oefening wordt gedaan gedurende ongeveer 10 tot 15 minuten. De vingers van de linkerhand doen niet mee aan de radiësthesie van de rechter, alle vingers werken in harmonie met elkaar.

Wanneer de vingers van de handen die uitstralen van de handen van de rechterhand met elkaar in contact komen, bewegen de handen van de linkerhand naar elkaar toe. De hypnotische hand verbindt zich met de energiekanalen van de ander zonder de tussenkomst van de linkerhand.

Als de steroïde wurging correct is ontwikkeld, bereiken de vingers van de linkerhand slechts hun deel van het centrum. Er zou slechts een dunne wand moeten zijn tussen de handen in de linkerhelft. De linkerhand zou niet gelijk moeten zijn aan het centrum van de rechterhand. Elke verstoring in de vorming van de handen zal in zekere mate de energiecentra vervormen, zelfs in gevallen waar de handen samenkomen. Elke vorm van vervorming in de vorm van de handen zal de resonantie tussen de handen veranderen, waardoor de gedachtevormen en de geest van de persoon worden beïnvloed.

Als de linkerhand meer omhoog gaat dan de rechterhand, hebben de onzuiverheden van de linkerhand de neiging naar het rechterkanaal te vallen, terwijl de onzuiverheden van de rechterhand naar links glijden en blokkades veroorzaken in de stroom van de kracht. Dit resulteert in een onbalans in de kracht als gevolg van een blokkade doordat het vat is omgedraaid.

Het is tegen de geest om een blokkade te hebben in de stroom van de kracht die het linker en het rechter kanaal verbindt. De linkerhand is voor zijn evenwicht afhankelijk van het rechterkanaal. Wanneer de linkerhand wordt versterkt terwijl de rechterhand zwak blijft, worden de kanalen handig voor hun belasting.

De trillingen van de handen en de vingers worden via de meridianen naar de hersenen naar beneden gestuurd. De gewaarwordingen sturen het signaal terug via de zenuwen van de hand. Dit is de manier om de energiekanalen weer in balans te brengen zonder enige hulp van buitenaf.

Zodra de energiekanalen gelijk gemaakt zijn, kunnen de kanalen gemakkelijker de totale energiestroom van het linkerkanaal naar het rechterkanaal, van het rechterkanaal naar het linkerkanaal ondersteunen. Het linkerkanaal wordt versterkt, niet door kracht maar door bekrachtiging. Zodra dit is bereikt, worden de aanvullende, resterende kanalen sterker. Het pikt hoop op van het rechterkanaal dat grote- het is het kanaal van communicatie. Dat betekent dat de handen efficiënter worden in de overdracht.

Er zijn veel verschillende benaderingen om de onbalans te bevrijden. Het belangrijkste idee is om sterker te worden dan in balans, maar tegen de stroom van de energie in te blijven gaan die de energieblokkade veroorzaakt.

lees meer:

Posted in gezondheid | Comments Off on De acupunctuur van de naald

Coaching en begeleiding

Coaching Amsterdam

 

 

 

 

 

De grootste zorg van de zakenwereld vandaag is dat mensen niet groeien tenzij ze gecoacht worden en regelmatig coaching nodig hebben als ze willen groeien. Coaching vindt plaats op informele basis – buiten het kantoor en thuis. Coaching heeft overal plaatsgevonden. Als je aan grote sportcoaches denkt, waren dat in het verleden waarschijnlijk niet-professionele sportcoaches. In de jaren tachtig moedigde goeroe Brian Tracy jonge sportcoaches aan zich te concentreren op de grondbeginselen vaakess, balans, ontspanning, individualiteit, non-stop training, positieve houding, kunnen staan, beenversterking en het tempo opvoeren dat men aankan voordat er echt succes wordt geboekt.

Tegenwoordig denken we aan trainers en coaches.

Brian Tracy had een coaching bedrijf opgericht in 1984. Het begon heel slecht. In dwaasheid, verkocht Tracy zijnESAT Grant gedeeltelijk aan Swazilack in de hoop dat het anderen zou aantrekken voor het bedrijf. Dit was zijn eerste fout. Volgens Tracy was dat een vreselijke vertoning (om iets voor dat geld te verkopen). Zijn partner, Alan separatisten zei dat zolang Tracy in zijn eigen zaak zat, hij en die andere eerlijke belanghebbenden elke verleiding zouden weerstaan om binnen te komen. Het idee dat Tracy door zijn goede daden toen zowel werknemer als bedrijf ten goede kwam is romantisch maar oud – ver van de waarheid. Hij was wakkere momenten aan het verbranden. Onschuldig, Tracy omvatSelf-Esteemitzent attributen aan de werknemer – aan hen.

Een vraag voor een manager “Als je de manager bent van de persoon die je begeleidt, wat doe je dan aan hun problemen? Ben je goed in luisteren en feedback geven? Is de relatie goed? Of negeer je elk probleem dat ze naar voren brengen? Als u een coach of een mentor kunt krijgen, wat zou u dan vragen dat zij zouden zeggen.

Als een medewerker u opzoekt wanneer hij in de problemen zit, kunt u zijn probleem in de meeste gevallen waarschijnlijk oplossen. Hoe vaak ontvangt u e-mails of sms’jes van uw medewerkers die klagen over uw ‘manipulator’ of ‘manipulatie’ – omdat ze willen weten hoe ze gemanipuleerd worden om succesvol te worden of meer geld te verdienen omdat uw stijl of aanpak niet bevorderlijk is voor hun concepten.

Ik kan alleen maar zeggen dat je het niet altijd alle mensen naar de zin kunt maken en dat niemand beter is dan een ander. En ze willen ook uw voordelen zien. Als de werknemer volhoudt dat hij zich niet eens bewust is van de manipulaties die hij ondergaat, kunt u proberen bij uw leest te blijven, al zult u verbaasd zijn hoe uitstekend uw resultaten zijn en hoe leuk het is om met geweldige mensen te werken!

U kunt ook onthouden dat het uw handelingen zijn die niet alleen bepalen wie u bent als leidinggevende/manager, maar ook het gezicht en de snelheid van uw reis door uw dag.

Onze hoefijzers: vaak gebruikt in onze groepsbijeenkomsten voor de ‘gepassioneerde klant’ en de bijdrage van het team aan de bedrijfsplanning en -strategie tijdens de ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe dienst voor degenen die om hun inbreng wordt gevraagd. Ze zijn ongetwijfeld van hout, maar ze zijn ook een metafoor voor de gerichte doelen van de manager als leider, om dat verschil te maken en

laat een teken achter.

Verschillende deelnemers aan de pragmatische bijeenkomst konden dit zeggen:

“We zijn bomen aan het ontwikkelen.”

lees meer:

Posted in gezondheid | Comments Off on Coaching en begeleiding

Hoe zorg je voor je tanden?

Tandartspraktijk Nijmegen

 

 

 

 

Aan welke activiteiten kan ik deelnemen als ik mijn gebit verzorg?

Een droge mond maakt u vatbaar voor voedselinfecties. Daarom is het heel belangrijk om suikerhoudende voedingsmiddelen die zuren en koolhydraten bevatten te vermijden. Voor voedingsmiddelen die zuur zijn, zoals tomaten en citrusvruchten, kan een aanpassing in het dieet nodig zijn. Sommige huismiddeltjes, zoals het zuigen op suikervrije snoepjes, kunnen u ook helpen. Vermijd activiteiten die het tandglazuur doen scheuren, zoals kauwgom kauwen of het draaien van de tanden.

Gebruik bij pijn en ongemak geen kunstgebit totdat uw tandarts u dit voorschrijft. U moet ook een beugel of ander gedeeltelijk kunstgebit vermijden terwijl u herstelt. Het kan nodig zijn dat uw tandarts u pijnstillers voor uw gebit voorschrijft gedurende de periode dat u behandeld wordt voor uw tandpijn.

Hoe lang duurt het voordat mijn tand genezen is?

De tijd die nodig is om te genezen hangt af van hoe erg de tand beschadigd was en hoe lang de persoon al last heeft van kiespijn. Goede gewoonten, zoals tweemaal per dag poetsen, flossen, het volgen van een oraal dieet en het koesteren van de ene mond op de andere, zijn belangrijk om het genezingsproces te versnellen. U moet de instructies van de arts opvolgen wat betreft het aantal keren dat u mag eten en drinken vóór uw tandartsafspraken.

Wat is het beste mondwater dat ik in mijn therapie kan proberen?

Uw tandartspraktijk of mondhygiënist kan u adviseren wat voor u het beste mondwater is. Het bevat meestal een ingrediënt dat Triclosan heet en dat helpt bacteriën te doden en die vervelendeceptorbestrijdende stukjes in uw mond te laten rondvliegen. Je kunt het wel of niet goed verdragen. Mijn mondhygiënist zei dat ik het niet moest gebruiken toen ik gaatjesinfecties had. Ik probeerde het en liet het in mijn mond zitten. Ik wilde iets proberen dat de pijn zou wegnemen, maar niet zoals de commerciële producten. Ik vond het beste mondwater in een vitamineshop verderop in de straat. Ik kocht een fles voor $6,99 plus verzendkosten. Het was prijzig, maar het nam de onzuiverheden van mijn zere tanden weg. Sommige mensen hebben er zelfs betere resultaten mee geboekt dan met de commerciële producten.

Zodra mijn tandarts me vertelt wat hij van me wil, is het mijn taak om daarvoor te zorgen. Ik ben van plan mijn gebit twee keer per dag te verzorgen, zodat ik twee keer de kans heb om te eten en te flossen. Als ik van plan ben de stad uit te gaan voor een belangrijke reis, laat ik het in mijn mond zitten zodat ik er niet aan hoef te denken een mondwater mee te nemen dat ik niet vertrouw.

Tandartsen hebben de taak u de schoonste en beste tandheelkundige zorg te bieden. Het is een taak die ze moeten uitvoeren, tegen betaling, en om het goed te doen. We betalen honderden, zelfs duizenden dollars voor tandenbijten, mondspoelingen en het verwijderen van tanden met een laser. Als we zoveel zouden betalen voor diezelfde diensten zouden we duizenden dollars per jaar besparen. De meeste tandartsen en mondhygiënisten leveren trays en kleine schoonmaakwerkzaamheden. En dan hebben we het nog niet eens over hoeveel geld we verspillen door die trays niet goed schoon te maken, hoe het poetswater nooit weg lijkt te gaan, hoe er altijd imitatiezwart in onze mondhoeken zit… enz.

Dit gebeurt in onze eigen huizen en daar moet over gesproken worden. Het is zo’n verdomde puinhoop. We denken dat we veilig zijn in ons eigen huis. Maar we zorgen niet goed voor onze tanden en tandvlees. We sporten niet en eten niet goed. We vertrouwen op de Achieve-plafonds om voor ons te zorgen. Een kunstgebit of beugel is gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. We gebruiken veel wilskracht om onze tanden te poetsen en een rechte houding aan te nemen. We denken dat het voldoende is om gewoon een pilletje te nemen. We staan er niet eens bij stil dat we wel eens last zouden kunnen hebben van een onveilige en hardnekkige gaatje die gemakkelijk in onze mond naar buiten zou kunnen komen.

In tegenstelling tot wat we horen, moeten we proactief zijn als het gaat om onze eigen gezondheid. We moeten ons bewust zijn van ons lichaam en ons deel doen om tandbederf bij volwassenen niet alleen te voorkomen, maar ook te behandelen voordat het begint. We moeten ijverig zijn in het verzorgen van de tanden in onze mond. Zelfs als er geen sprake is van tandbederf, moeten we toch op onze mond letten en tweemaal per dag grondig poetsen. We moeten voorzichtig zijn met het voedsel dat we eten en de dingen die we consumeren. Gebruik het altijd als motivatie om goed voor onze tanden en ons tandvlees te zijn. Het werkt echt en het is de moeite waard.

lees meer:

Posted in gezondheid | Comments Off on Hoe zorg je voor je tanden?

Wat is begaafd

Hoogbegaafdheid

 

 

 

 

Een pedagoog schreef aan de grote Oostenrijkse psycholoog Carl Jung: “Onderwijs is de voorbereiding op ieders zelfverwezenlijking.” Dit is hoe hij hoogbegaafdheid verklaarde.

Hoogbegaafdheid is het resultaat van het stimuleren van het intellect door kennis, opleiding en het verwerven van vaardigheden.

Het menselijk vermogen om nieuwe informatie te leren is aanzienlijk beperkt. Als een mens iets niet wordt geleerd, kan hij het ook niet leren. Hoogbegaafdheid is onderwijs voor alle intelligentieniveaus.

Scholen delen kinderen vaak in groepen in, op basis van hun capaciteiten, en moedigen hen op hun beurt aan om met elkaar te wedijveren. Hoogbegaafdheid wordt benadrukt als een kind uitblinkt in een of meer vakken.

Als ouders merken dat hun kinderen tekenen vertonen die als hoogbegaafd kunnen worden beschouwd, moeten zij op zoek gaan naar scholen die helpen het talent te stimuleren en te cultiveren. Veel privé- of christelijke scholen bieden speciale onderwijsprogramma’s aan die helpen het talent van een kind te ontwikkelen.

Het is belangrijk om jezelf te informeren over wat hoogbegaafdheid is, hoe het gedefinieerd wordt en hoe je het kunt herkennen. Het woord hoogbegaafd komt van het Latijnse woordgaudere, wat “teder” betekent. De persoon die als hoogbegaafd wordt geclassificeerd heeft het vermogen om zijn of haar vaardigheden te verbeteren door training en hard werken.

Dus wat betekent hoogbegaafd?

Hoogbegaafdheid kan betekenen dat men een speciaal talent heeft dat vaak moeilijk te herkennen is. Zij die hoogbegaafd zijn kunnen een uitstekend geheugen of visuele perceptie hebben, een bovengemiddeld IQ, of sterke wiskundige vaardigheden, of fijne motoriek. Enkele andere talenten die kunnen worden toegeschreven aan hoogbegaafdheid zijn creativiteit, gevoel voor humor, zorg voor anderen, en liefde voor de openbare dienst.

Waarom is hoogbegaafdheid belangrijk?

Hoogbegaafdheid is vooral belangrijk voor kinderen die een sterke academische motivatie nodig hebben om te slagen. Dergelijke leerlingen hebben het vaak zo moeilijk met het leren van elementaire academische concepten dat zij gefrustreerd raken en niet verder komen in hun studie. Een school kan het niveau van hun opleiding zelfs verlagen door hen over te plaatsen naar een andere school die een hogere leernorm hanteert. Veel mensen zijn het erover eens dat het onderwijs in dergelijke gevallen gericht moet zijn op de ontwikkeling van de talenten en vaardigheden van een kind, in plaats van op zijn of haar specifieke gebied van deskundigheid.

Dit komt doordat de talenten van een kind meestal ontdekt worden tegen de tijd dat het op de middelbare school of de middelbare school zit. Veranderen van school betekent dan ook dat je veel tijd en geld verliest, wat voor ouders heel moeilijk kan zijn.

Wat kan ik doen om te helpen bepalen of mijn kind hoogbegaafd is?

De beste manier om te helpen bepalen of uw kind een begaafdheid heeft, is zijn of haar gedrag te observeren en op te merken. Als uw kind een duidelijke voorkeur vertoont voor studeren op de top van zijn of haar hand, of bevrediging lijkt uit te stellen, is dit een aanwijzing dat hij of zij hoogbegaafd kan zijn.

Observeer de volgende eigenschappen bij hoogbegaafde kinderen:

* Hun reacties op leertaken worden versneld (zij bereiken bijvoorbeeld meestal binnen een paar minuten een punt van succes bij begrijpend lezen)

* Zij zijn gemakkelijk afgeleid van hun taak (zij netwerken bijvoorbeeld vaak voor anderen en vertonen wanorde wanneer zij een taak hebben die aandacht vraagt)

* Zij richten zich op het grote plaatje van het leven en zijn meestal ontevreden met de kleinere details

* Zij stellen uit op de momenten die essentieel zijn voor het leren (bijvoorbeeld de voorbereiding voor een belangrijke test)

* Zij tonen de moed om zich toe te leggen op een taak die niet bijzonder uitdagend is

* Ze hebben soms een gebrek aan zelfvertrouwen omdat ze zich niet competent voelen

Wat kan ik doen om hoogbegaafdheid bij mijn kind te helpen verbeteren?

Het maakt niet uit hoe slim uw kind is, hij of zij zal toch hard moeten studeren en hij of zij zal zich moeten inkopen in een programma dat is ontworpen om zijn of haar hoogbegaafde capaciteiten te helpen verbeteren. Ouders kunnen deelnemen aan een aantal schoolprogramma’s voor hoogbegaafden die helpen ervoor te zorgen dat uw kind op schema ligt om zijn of haar doelen te bereiken. U kunt bij de school van uw kind navragen welke programma’s er worden aangeboden. Vraag ook de leraren van uw kind en de psycholoog van de school om aanbevelingen voor bijlesdocenten voor lezen en wiskunde. Overweeg om uw kind lid te laten worden van een bijlesgroep die bij u in de buurt beschikbaar is. Veel leerkrachten van hoogbegaafdenscholen ontvangen veel brieven en kaarten van ouders die de vaardigheden van hun kind willen verbeteren. Er kunnen ook bijlesdiensten beschikbaar zijn via de school waar uw kind studeert.

Hoe dan ook, ouders moeten altijd bereid zijn om hun kind te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor succes. Dit kan worden bereikt door uw kind aan te moedigen deel te nemen aan activiteiten op school voor hoogbegaafden en ook door te voldoen aan de behoefte die hij of zij heeft aan extra hulp.

Beloningen hebben een belangrijk effect op de prestaties van kinderen; daarom is het raadzaam geschenken te geven om de prestaties van een kind te vieren, hoge doelen te stellen en zich in te zetten voor de ontwikkeling van zij

 

 

 

 

n of haar begaafde talenten. Het belangrijkste is dat ouders een groot aantal mogelijkheden zien om de toekomst van jonge kinderen te verbeteren.

lees meer:

Posted in gezondheid | Comments Off on Wat is begaafd

De life coach

Life coach Eindhoven

 

 

 

 

Vaak, op het moment dat een cliënt zich zijn/haar verkeerde ideeën realiseert, begint hij/zij zich daarvan los te rukken. Soms is de cliënt niet bereid om deze verkeerde ideeën los te laten. Om het succes van de coachingrelatie te verzekeren, voorziet de life coach de cliënt van specifieke vragen die alleen door de cliënt kunnen worden beantwoord. Deze vragen helpen de cliënt zijn verkeerde ideeën over zichzelf en over de wereld te doorbreken. Dus, als de cliënt het gevoel heeft dat hij/zij niet in staat is om zulke vragen te beantwoorden, dan stelt de life coach een vraag die interessant, creatief of anderszins is en die de cliënt op het juiste spoor kan brengen.

Een life coach helpt een cliënt op drie manieren :

1. Helpt de cliënt zijn/haar verkeerde ideeën te identificeren.

2. Helpt de cliënt zijn verkeerde ideeën te doorbreken met behulp van de juiste vragen.

3. Begeleidt de cliënt bij het uitvoeren van de juiste acties.

Met behulp van deze drie dingen wint een cliënt de strijd tegen zijn/haar verkeerde ideeën over zichzelf en over de wereld. Laten we het geval nemen van een persoon die vindt dat ze helemaal niet creatief is. Met de hulp van een life coach begint deze cliënt zijn gedachten te identificeren en laat hij deze verkeerde ideeën langzaam los. Nadat hij zijn verkeerde ideeën over zichzelf heeft veranderd, gaat hij verder met het veranderen van zijn ideeën over die van anderen. Na het veranderen van zijn verkeerde ideeën over de wereld, begint hij met het veranderen van zijn opvattingen over zijn eigen ik. Na het veranderen van zijn verkeerde ideeën en zijn verkeerde meningen over zijn wereld, begint hij zich goed te voelen over zichzelf. Hij begint zijn gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen tegelijkertijd te laten groeien.

We zijn veel mensen tegengekomen die het gevoel hadden dat ze geen goede verkoopbrief konden schrijven. Met de hulp van een coach kon deze cliënt een betere, creatievere verkoopbrief schrijven. Er zijn veel van dit soort gevallen die heel slecht en wanhopig presteren op de verkeerde dingen. De life coach helpt de cliënt bij het identificeren van zijn verkeerde ideeën over zichzelf en de wereld. Hij begeleidt de cliënt in het doorbreken van zijn verkeerde ideeën door hem positief over zichzelf te laten komen. Hij tilt de cliënt op om positief over de wereld te worden. Hij inspireert de cliënt om zijn negatieve gedachten te veranderen in positieve. De levenscoach vertelt de cliënt, ten eerste:

1. Als je met je vrienden naar de supermarkt gaat, zeg dan: “We gaan naar de supermarkt.”

2. Vervolgens moedigt hij de klant aan om de supermarkt te bezoeken zonder door het eerste gangpad naar binnen te gaan.

3. Moedigt de klant aan om naar de voorkant van de supermarkt te gaan zonder door de eerste of de tweede rij te gaan of om door een andere rij te gaan, als hij zich daar prettiger bij voelt.

4. Dan loopt de life coach met de cliënt door de eerste baan.

5. Vervolgens begeleidt de life coach de cliënt bij het identificeren van meer dan twintig van zijn verkeerde ideeën over zichzelf en over de wereld.

6. Dan vertelt de life coach de cliënt om zijn gedachten over elke persoon (inclusief zichzelf) op te schrijven.

7. Vervolgens begeleidt de life coach de cliënt om zijn gedachten over elk item in de supermarkt te identificeren (opnieuw, inclusief zichzelf).

8. Vervolgens gaat de cliënt door de enkele rijstrook zonder een andere rijstrook te nemen.

9. Dan loopt de cliënt in de eerste baan.

10. Dan loopt de cliënt in de tweede baan, en dan, tenslotte, loopt hij in de derde baan.”

“We hebben allemaal mensen en realiteiten die anders zijn aangewezen voor ons eigen welzijn. Wij hebben allen afzonderlijke levens voor ons, en een afzonderlijke orde van dingen om mee om te gaan. In plaats van na zonsondergang te worstelen om dingen te behouden die niet van ons waren, zou het lieflijker zijn ons onaangeroerd en intrinsiek slapend over te geven aan het ons getoonde over onszelf voordat we geboren worden als nieuwsgierig geschapen wezens. Laat de berg die je wil je lessen scheppen en de rivieren stromen er naar toe.”

– M.A Radha

Nota: U mag dit artikel gratis publiceren in uw eigen e-zine of in uw e-journal, zolang u de bio en website link in de resource box hieronder opneemt. Dit artikel mag vrij verspreid worden in zijn geheel, elektronisch, of in druk, zolang het copyright en de auteur bio intact blijven. illustraties en credits inbegrepen.Coach

lees meer:

Posted in gezondheid | Comments Off on De life coach

De waarheid over succes

 

 

 

 

 

Coach HilversumEen cliënt van een life coach is er vaak van overtuigd dat zijn problemen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld zijn familie en goede vrienden. Een liefdevolle familie en vrienden houden van en zorgen voor hun kinderen. Zij beschouwen hun problemen als de problemen van hun familie. Dus werken ze bewust om hen te beschermen tegen hun hachelijke situatie. Dit is de hoofdoorzaak van veel van onze moeilijkheden in het omgaan met het dagelijks leven. Voor we het beseffen, worden de doelen van sommige van onze naaste vrienden en familieleden de doelen van ons leven.

Voor we het weten is het levenspad dat we bewandelen zo druk bezig met het najagen van doelen dat we nooit hebben stilgestaan bij de vraag of we onze doelen eigenlijk wel willen of dat we onszelf alleen maar proberen te beschermen tegen onplezierige uitkomsten.

Familieproblemen kunnen een leven lang in het hart en de geest blijven hangen. Sommige mensen bevinden zich voortdurend in geschillen en geschillen vormen het middelpunt van ons leven. Ons verlangen om gerechtigheid te zoeken wordt vaak beïnvloed door de omstandigheden om ons heen. Hebt u ooit het gevoel gehad dat uw leven een cirkel rond en rond is en dat alles wat voorbijgaat na u is vertrokken? Alles wat onaangenaam of kwetsend is, lijkt je telkens te volgen. Dit is wat onze geest doet. Het zoekt naar die dingen die onze aandacht trekken. Dus, als het onze lijdende geest ten koste van alles wil beschermen, blijft het achter de meest dramatische omstandigheden in ons leven aan gaan. Zelfs als er niets op te lossen valt nadat we het gevonden hebben, gaat onze geest er toch achteraan. Het wil onze familieleden en vrienden straffen voor alle slechte dingen die ze in het verleden hebben gedaan.

Hebt u ooit tegenslagen in uw leven gekend? Heeft u ooit een kleine investering van uw tijd en geld verloren en leek het doel van uw leven onbereikbaar? We zijn vaak bang dat een negatieve uitkomst heel goed mogelijk is als we zouden falen in onze pogingen om onze doelen te bereiken. Maar wie zou niet falen op een bepaald punt in ons leven? De angst om te falen maakt deel uit van de menselijke natuur. Als we ons daar niet het minste van bewust waren, zouden we nooit succesvol worden. Het hele punt van falen voordat je zelfs maar aan je reis naar succes begint, is om genoeg angst te ontwikkelen om het pad van succes te betreden. Dus, als je mislukking je hebt laten overhalen om je inspanning in je leven te stoppen. Deze angst is in je geest ingebed door vele factoren zoals de kosmische orde die je volgt. Het is niet jouw schuld. De wereld om je heen is bepalend voor je succes. Als je bijvoorbeeld naar je favoriete restaurant gaat en voedselvergiftiging oploopt, lijkt je hele leven een mislukte onderneming. Maar als het de buitenlichamelijke ervaring is waar je voor gaat, zou je niet kunnen zeggen wat het lot wil dat je met je leven doet.

De ouder die zijn kinderen wil beschermen tegen de schadelijke ervaringen van het leven, is niet de enige die daar altijd in is geslaagd. Slechts weinig wijze mannen in de wereld hebben alle negatieve invloeden van hun omgeving moeten overwinnen om te kunnen slagen. Het verschil is dat zij op het juiste moment op de juiste plaats en in de juiste omgeving waren om het verschil in hun leven te maken. Maar in de echte wereld van de moderne mens is dit niet mogelijk. Een mens gaat naar het klaslokaal van het leven, bijvoorbeeld, en volgt een cursus om nieuwe dingen te leren. Als zij het klaslokaal verlaten, worden zij in de toekomst professionals, met een nieuwe opleiding als of wetenschappelijke theorie en methodologie. Dus, de behoefte aan geld en een aangeleerde deskundigheid moet worden weggenomen voordat de persoon zich ontwikkelt tot succesvol in het leven.

In deel II van deze serie zal verder worden ingegaan op het onderwerp succes op het levenspad en een antwoord worden gegeven op de belangrijkste vraag over succes. Min of meer onbekend bij de lezer is dat er praktisch geen concreet of tastbaar verband bestaat tussen succes en doorzettingsvermogen in het onderwijs in het tijdperk van de moderne mens en de oorzaak van mislukking in het leven. Het is een universeel verschijnsel; alleen van de laatste tijd, want de 21e eeuw is nog maar net begonnen.

Hoe kan iemand succesvol worden als hij geen rijkdom heeft om zijn doelen te verwerkelijken? Het verwerven van rijkdom is een universeel kenmerk van succes in de moderne samenleving. Het wordt in sommige kringen zelfs aanvaard als een norm voordat men in de gelederen van de miljonair treedt. Zodra iemand rijkdom verwerft, is dat dan het moment waarop hij kan verwachten succesvol te zijn? En wat is het juiste moment? In de vroegere perioden van onze beschaving spaarden mensen vroeger, investeerden zij vroeger en waagden zij vroeger risico’s voordat zij in de toekomst rijk werden. De reden voor dit vroege sparen is dat men wist dat het geld elk individu goed zou doen, ongeacht zijn carrière. Het was juist de waarde voor het geld die ervoor zou zorgen dat hij, ongeacht wat hij persoonlijk had gedaan, succes had en als zodanig succesvol was. De vroegere decennia van sparen van de burger waren bereid om hun geld voor dat doel in te zetten. Als de tijdspanne van rijkdom voor een bepaalde zaak goed werd gebruikt, kon men ze volledig behouden, zonder gedoe. hierna. Als de levensduur eenmaal op de juiste manier was gebruikt, dan zou deze toetsing het model van rijkdom voor het leven en succes in het leven verzekeren.

lees meer:

Posted in gezondheid | Comments Off on De waarheid over succes