Coaching en begeleiding

Coach Den Haag

 

 

 

 

 

 

Wat is coaching volgens hun definitie?Ik zou coaching willen definiëren als:- een proces van persoonlijke ontwikkeling buiten het werk dat ondersteuning en begeleiding biedt bij het identificeren, verduidelijken en bereiken van een betekenis, visie of doel voor iemands leven en werk- een proces van persoonlijke ontwikkeling dat consistent is met de missie en visie van het individu, team of bedrijf en dat zich manifesteert door gedisciplineerde actie- gedachtesteun, training en mentorschap om individuen, teams en organisaties in staat te stellen hun ware potentieel te benutten voor het bereiken van blijvend succes – ondersteuning en hulp bij de ontwikkeling van zowel bewuste als onbewuste vermogens en denkprocessen als katalysator voor succes – een uitwisseling van ideeën en processen met als hoofddoel het ontwikkelen van een effectievere, evenwichtigere of gelukkigere staat van leven of doen

Zoals een coach zou zeggen, gaat het er bij coaching om een verschil te maken in de kwaliteit van het leven van onze cliënten en mensen, door de persoonlijke ontwikkeling van een basiswerk dat coachingseffectiviteit wordt genoemd. Bij deze coaching gaat het erom het moeras aan de wortel van het leven van alledag weg te nemen en een positieve plaats in te ruimen voor de visie om te groeien en de toekomst om te worden gecreëerd.

Coaching is ook een middel om de communicatie in een groep of organisatie te verbeteren. Coaching gaat niet over instructie-achtige technieken, het gaat over nieuwe geesten. Het gaat over het werken aan het verwijderen van de barrières en het verbeteren van de communicatie of het opvoeden van een familielid in de werk- of thuisomgeving. Het kan ook gericht zijn op zelfoplossing of nieuwe situaties en relaties als onderdeel van de acties van de coach of de cliënt.

Waar een cliënt coaching mee zou vullen. Zou het gaan over zakelijke of leiderschapsvaardigheden, omdat deze vaardigheden in de zakelijke omgeving geoefend moeten worden om succesvol te zijn. Of natuurlijk zou het kunnen gaan over andere zakelijke vaardigheden waarvan ze denken dat iedereen weet wat ze zijn. Het kan gaan over emotionele intelligentie; we moeten allemaal in staat zijn gesprekken met mensen te voeren en goed te communiceren. Want hoe succesvol we ook zijn als leider of professional, er komt nog meer bij kijken dat te maken heeft met het al dan niet volledig bewust zijn van onze emoties.

Wat een coach zou zeggen. Dit varieert van coachingvaardigheden die worden aangeleerd en hoe die kunnen worden aangereikt. Het zou kunnen gaan over de fysieke of emotionele gemoedstoestand en het lichaam van de cliënt/coachee, hoe dat zijn denken en zijn gevoelens beïnvloedt en hoe dat van invloed is op hoe hij zich verhoudt tot de omgeving en de mensen om hem heen. Het coachingproces zou ook kunnen worden ontworpen om te leren hoe een cliënt van zichzelf afgesneden kan zijn geweest en zou goed werk kunnen doen door de onderlinge verbondenheid van alle menselijke wezens te onderzoeken.

Wat de coach zou doen. De coach zal dit niet alleen doen, en zou het beschouwen als een aanvullend aspect van hun andere werk en zou niet altijd willen doorgaan door dit werk alleen te doen. Hij zou dus gebruik maken van de wijsheid die hij heeft opgedaan bij het managen, het leiderschap, het sportleven, het financiële en andere werk- en levenslessen. Zij zouden die kunnen gebruiken met coachees om te helpen met dit transformatiewerk waartoe zij worden aangemoedigd. Of ze kunnen coachen in een groep, waarbij ze bepalen wanneer ze alleen coachen en wanneer ze andere mensen erbij betrekken. De rol van de coach is om te helpen bij de gestructureerde en duurzame transformatie van de cliënt en om de verandering van de huidige realiteit naar de gewenste toekomstige realiteit te ondersteunen op de gebieden waarvan hij voelt dat hij een significante en blijvende verandering moet maken. Hij blijft aan de zijde van de cliënt om de intellectuele en praktische coaching te bieden om deze verandering tot stand te brengen.

Wat een coaching op lange termijn zou zijn. Hoeveel coachingsessies zijn nodig om het gewenste resultaat te bereiken? Veel cliënten coachen meerdere keren en nemen geleidelijk meer tijd om over hun veranderende leven te praten. Er zullen waarschijnlijk veel sessies vooraf zijn; sessies voor het stellen van doelen en mind mapping en sessies voor het maken van een management actieplan en sessies voor het nemen van die acties waarmee de cliënt vertrouwd is. Er kunnen nieuwe acties worden uitgestippeld of er moet nog wat werk worden verzet voordat de volledige overgang kan plaatsvinden. En dan is er de voortdurende informatie en inspiratie van de sessies in de loop van een aantal maanden (of jaren) om de cliënt voldoende op te bouwen om in staat te zijn zijn toekomst te creëren, meestal op manieren waarmee hij nu vertrouwd is.

hoe een coachingsessie eruit zou zien. Zelfs de aard zelf van coaching is of ik de cliënt slechts 1 tot 2 sessies per jaar heb of niet en dat betekent dat de “extra” kosten van het inhuren van de coach aanzienlijk minder zijn dan het eigenlijke werk dat de coach moet doen en er zijn andere voordelen aan het werken met de coach en de sessies worden vaak gratis gedaan. Vaak zal de coach zijn sessie in een bepaalde vorm gieten en in een omgeving doen die die vorm vergemakkelijkt.Coach

lees meer:

This entry was posted in gezondheid. Bookmark the permalink.