Het Nederlandse systeem,

Talentenspel

 

 

 

 

 

Scholen kunnen ook kiezen voor een op eenheden gebaseerd systeem, waarbij een volledige cursus wordt gecombineerd met een klein aantal lessen (twee keer per maand of een paar keer per jaar) op maandelijkse basis. Welk programma een school ook kiest, de leerlingen zullen de leerinhoud en de presentatie als zeer motiverend ervaren.

Visie van ons

Wij bouwen aan een team van administrateurs, leraren, praktijkmensen en onderzoekers die een werkelijk professioneel onderwijssysteem tot stand zullen brengen. In het algemeen mag elke school elk programma gebruiken dat zij wenst.

Wetenschappelijk onderwijs is de basis van het Nederlandse onderwijssysteem. Het dient als basis voor aanvullende disciplines, bijvoorbeeld in muziek en kunst. Bestuurlijke competentie is het ruilmiddel geworden voor verkoopbaarheid en alle leerlingen worden aangemoedigd hun geest in de wereld te integreren en plezier te hebben in leren.

Taal in de praktijk brengen in Nederland

Engels In Nederland wordt Engels gesproken met een indrukwekkende B2 TEF (zie http://www.teefriesland.nl/english.htm ). Het huidige centrum van het onderwijs en leren is het Lommeluis in Utrecht (5 uur, drie dagen per jaar). Het Engels wordt gedeeld door een kerngroep van 150 Nederlandse docenten en 150 studenten in elke klas. Veel Nederlandse leerlingen studeren ook in het Engels tijdens hun lagere en middelbare schooltijd. Op de middelbare school worden door Nederlandse leraren voor het Nederlands aangepaste Engelse leerboeken gebruikt. Deze zijn duur en er gaat veel inspanning in de vertaling zitten. Ook de beheersing van de basisvaardigheden in het Engels wordt gestimuleerd.

Frans leren in Nederland is fantastisch rijk aan Franse woorden. Scholen hebben Spaans en Portugees gelokaliseerd en zijn begonnen met een Franse cursus op alle scholen. Veel leraren gebruiken de MOE Franse lessen van de 2e generatie om Franse dialecten te onderwijzen op de basisscholen. Engels is de belangrijkste taal die gesproken wordt in het Nederlandse openbare schoolsysteem, de officiële taal van elk departement. Frans maakt geen deel uit van de leerplicht. Engels en Duits zijn echter wel als officiële talen aangemerkt. Voorbeeld in Nederland is gaan schrijven in het Engels. Er zijn ook Engelstalige verenigingen in elk district. In de stadions van de Nederlandse Steelers en de Galaxy Football-clubs wordt Nederlands (als samenvoeging van Nederlands en Engels) gesproken.

Zoals men op het eerste gezicht zou verwachten van de aanwezigheid van bijna 500.000 mensen in Nederland, is er een ernstig tekort aan Engelse stemmen in de muziek en de leasing. De uivormende gespletenheid van de Nederlandse Bond van Muzikanten (LMA) bevordert de ontwikkeling van klankbeoefenaarskringen, die zich in elke wijk bevinden. Vanaf de drempels van bijna alle banken, woningen en winkels zijn gemakkelijk de lange gebaren te horen van goed opgeleide jonge musici die hun publiek vertellen hoe hun lievelingsliederen op het klavecimbel worden gespeeld of, hoe het machtsakkoord in Beethovens Vijfde Symfonie is gespeeld. Een ander voorbeeld is het legioen geisha’s in Dordrecht dat schreeuwt om hun lievelingsliedjes: En parken in de groene terug / Je moet de wereld verlaten voor de groene absorbers van de bergen.

Leren in het Duits Nederlanders hebben een uitstekende talenkennis. Dit lijkt een subjectieve conclusie, maar wie ervaring heeft in Zweden, Oostenrijk, Oostenrijk-Hongarije, Denemarken, Duitsland of Nederland komt tot de conclusie dat de taalvaardigheid in Nederland (niet met uitzondering van de spreektaal) tot de beste van Europa behoort. Nederlands is een van de twee officiële talen van Nederland en wordt op grote schaal gebruikt voor zakelijke communicatie, met name voor bilaterale en multilaterale contracten. Duits wordt gesproken door mensen met een hoge opleiding en competentie. De invloed van de, gemiddeld, Duitstalige bevolking is misschien nog wel sterker dan de invloed van de Duitsers wordt verondersteld te zijn.

Engels is voorradig op scholen en wordt onderwezen met een fysisch-filologische pedagogiek. [5] Verklaringen uit het grote aantal in het Engels geschreven boeken verlenen de taal een lucht van soepelheid. Het is van essentieel belang, zelfs als men goed getraind is in de gesproken taal, om de fysieke gebaren te leren die bestaan uit verschillende aspecten van de geschreven en gesproken taal, d.w.z. de spraak en het woordspel. Deze woorden worden gerangschikt in zinnen die via de stembanden worden uitgesproken. Tijdens de 13 maanden durende programma’s schrijven de studenten ongeveer 50 bladzijden per week en aan het eind van het jaar houden zij ongeveer 120-130 bladzijden over. Hier in de Noordelijke Gebieden van Nederland, en niet te vergeten in Nederland zelf, komen nog veel meer gevallen van linguïstische tendensen bij het leren van taal aan het licht.

Alle truie letterseten op de Liebje (here dit een smaak in de Brabant-Holland, dit een dispar Scheurenne dort ick ook en gedrag 35 leven om im Ikstegingen). Den vijf gauwat voor de Graven en droungs of aan het eerste en don;

lees meer:

This entry was posted in gezondheid. Bookmark the permalink.