Wat is begaafd

Hoogbegaafdheid

 

 

 

 

Een pedagoog schreef aan de grote Oostenrijkse psycholoog Carl Jung: “Onderwijs is de voorbereiding op ieders zelfverwezenlijking.” Dit is hoe hij hoogbegaafdheid verklaarde.

Hoogbegaafdheid is het resultaat van het stimuleren van het intellect door kennis, opleiding en het verwerven van vaardigheden.

Het menselijk vermogen om nieuwe informatie te leren is aanzienlijk beperkt. Als een mens iets niet wordt geleerd, kan hij het ook niet leren. Hoogbegaafdheid is onderwijs voor alle intelligentieniveaus.

Scholen delen kinderen vaak in groepen in, op basis van hun capaciteiten, en moedigen hen op hun beurt aan om met elkaar te wedijveren. Hoogbegaafdheid wordt benadrukt als een kind uitblinkt in een of meer vakken.

Als ouders merken dat hun kinderen tekenen vertonen die als hoogbegaafd kunnen worden beschouwd, moeten zij op zoek gaan naar scholen die helpen het talent te stimuleren en te cultiveren. Veel privĂ©- of christelijke scholen bieden speciale onderwijsprogramma’s aan die helpen het talent van een kind te ontwikkelen.

Het is belangrijk om jezelf te informeren over wat hoogbegaafdheid is, hoe het gedefinieerd wordt en hoe je het kunt herkennen. Het woord hoogbegaafd komt van het Latijnse woordgaudere, wat “teder” betekent. De persoon die als hoogbegaafd wordt geclassificeerd heeft het vermogen om zijn of haar vaardigheden te verbeteren door training en hard werken.

Dus wat betekent hoogbegaafd?

Hoogbegaafdheid kan betekenen dat men een speciaal talent heeft dat vaak moeilijk te herkennen is. Zij die hoogbegaafd zijn kunnen een uitstekend geheugen of visuele perceptie hebben, een bovengemiddeld IQ, of sterke wiskundige vaardigheden, of fijne motoriek. Enkele andere talenten die kunnen worden toegeschreven aan hoogbegaafdheid zijn creativiteit, gevoel voor humor, zorg voor anderen, en liefde voor de openbare dienst.

Waarom is hoogbegaafdheid belangrijk?

Hoogbegaafdheid is vooral belangrijk voor kinderen die een sterke academische motivatie nodig hebben om te slagen. Dergelijke leerlingen hebben het vaak zo moeilijk met het leren van elementaire academische concepten dat zij gefrustreerd raken en niet verder komen in hun studie. Een school kan het niveau van hun opleiding zelfs verlagen door hen over te plaatsen naar een andere school die een hogere leernorm hanteert. Veel mensen zijn het erover eens dat het onderwijs in dergelijke gevallen gericht moet zijn op de ontwikkeling van de talenten en vaardigheden van een kind, in plaats van op zijn of haar specifieke gebied van deskundigheid.

Dit komt doordat de talenten van een kind meestal ontdekt worden tegen de tijd dat het op de middelbare school of de middelbare school zit. Veranderen van school betekent dan ook dat je veel tijd en geld verliest, wat voor ouders heel moeilijk kan zijn.

Wat kan ik doen om te helpen bepalen of mijn kind hoogbegaafd is?

De beste manier om te helpen bepalen of uw kind een begaafdheid heeft, is zijn of haar gedrag te observeren en op te merken. Als uw kind een duidelijke voorkeur vertoont voor studeren op de top van zijn of haar hand, of bevrediging lijkt uit te stellen, is dit een aanwijzing dat hij of zij hoogbegaafd kan zijn.

Observeer de volgende eigenschappen bij hoogbegaafde kinderen:

* Hun reacties op leertaken worden versneld (zij bereiken bijvoorbeeld meestal binnen een paar minuten een punt van succes bij begrijpend lezen)

* Zij zijn gemakkelijk afgeleid van hun taak (zij netwerken bijvoorbeeld vaak voor anderen en vertonen wanorde wanneer zij een taak hebben die aandacht vraagt)

* Zij richten zich op het grote plaatje van het leven en zijn meestal ontevreden met de kleinere details

* Zij stellen uit op de momenten die essentieel zijn voor het leren (bijvoorbeeld de voorbereiding voor een belangrijke test)

* Zij tonen de moed om zich toe te leggen op een taak die niet bijzonder uitdagend is

* Ze hebben soms een gebrek aan zelfvertrouwen omdat ze zich niet competent voelen

Wat kan ik doen om hoogbegaafdheid bij mijn kind te helpen verbeteren?

Het maakt niet uit hoe slim uw kind is, hij of zij zal toch hard moeten studeren en hij of zij zal zich moeten inkopen in een programma dat is ontworpen om zijn of haar hoogbegaafde capaciteiten te helpen verbeteren. Ouders kunnen deelnemen aan een aantal schoolprogramma’s voor hoogbegaafden die helpen ervoor te zorgen dat uw kind op schema ligt om zijn of haar doelen te bereiken. U kunt bij de school van uw kind navragen welke programma’s er worden aangeboden. Vraag ook de leraren van uw kind en de psycholoog van de school om aanbevelingen voor bijlesdocenten voor lezen en wiskunde. Overweeg om uw kind lid te laten worden van een bijlesgroep die bij u in de buurt beschikbaar is. Veel leerkrachten van hoogbegaafdenscholen ontvangen veel brieven en kaarten van ouders die de vaardigheden van hun kind willen verbeteren. Er kunnen ook bijlesdiensten beschikbaar zijn via de school waar uw kind studeert.

Hoe dan ook, ouders moeten altijd bereid zijn om hun kind te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor succes. Dit kan worden bereikt door uw kind aan te moedigen deel te nemen aan activiteiten op school voor hoogbegaafden en ook door te voldoen aan de behoefte die hij of zij heeft aan extra hulp.

Beloningen hebben een belangrijk effect op de prestaties van kinderen; daarom is het raadzaam geschenken te geven om de prestaties van een kind te vieren, hoge doelen te stellen en zich in te zetten voor de ontwikkeling van zij

 

 

 

 

n of haar begaafde talenten. Het belangrijkste is dat ouders een groot aantal mogelijkheden zien om de toekomst van jonge kinderen te verbeteren.

lees meer:

This entry was posted in gezondheid. Bookmark the permalink.