Yoga – Wat is het?

Yoga Uden

Vaak is het mensen niet echt duidelijk wat Yoga is. Maar naar Yoga wordt in de oude teksten verwezen als een manier van leven. Yoga betekent, verbinden. Yoga is een filosofie. De manier waarop we ons leven ervaren is met onze vijf zintuigen. Door onze vijf zintuigen zijn we in staat om de externe wereld te kennen, maar door gebruik te maken van onze zesde zintuig mentale staten en de energie binnenin, verbinden we ons met ons innerlijke zelf. Yoga gaat over het verbinden met deze innerlijke mentale staat, keer op keer, gedurende de dag. Yoga is een methode van ademhalen, die de beoefening vereist van het beheersen en begrijpen van de adem, zodat je niet stijf hoeft te ademen, maar net genoeg waarmee je ontspannen blijft, maar langer dan normaal in duur.

In yoga is concentratie het meest fundamentele, want meditatie is van bijzonder nut voor het bepalen van de gezondheid van het lichaam en de geest. Meditatie geeft je toegang tot je lichaam. Yoga concentreert zich op het overstijgen van de vijf zintuigen, op het harmoniseren van de vitale energieën van het lichaam en de geest en op het ons verbinden met het Universele Zelf. Het is een manier om het lichaam en de energie in ons te laten stromen zonder belemmering, zonder samenvloeiing, en om de geest en de lichaamsfuncties zodanig te beheersen; dat elk lichaam harmonieus functioneert en postieve energie in ons is en ook onze uiterlijke wereld beïnvloedt. Yoga wordt gebruikt om alle lagen van kosmisch bewustzijn en psychische krachten samen te voegen tot één staat van bewustzijn, een staat van samenwerking. Yoga is een persoonlijk pad in ieder mens; en het is goed voor iedereen, ongeacht waar hij of zij zich op dit moment bevindt.

Copyright: Stephen Russell-Lacy

Zonder Yoga, is het niet mogelijk om ervaring te bereiken. Yoga is Meditatie en innerlijke concentratie is waar het in Yoga om gaat. Meditatie is het tot bewustzijn brengen van de uiterlijke wereld (de zintuigen). Yoga is het tot bewustzijn brengen van de innerlijke wereld (de niveaus van bewustzijn). Yoga is de geest en het lichaam tot één deel maken van ons hele Wezen, zodat ons Bestaan alle niveaus van het menselijk zijn tegelijkertijd naar boven en naar buiten brengt. Yoga is het tot leven brengen van de leringen van de Oude Egyptenaren Bewustzijn. Yoga is een esoterische tak van het oude pad van Zelfrealisatie. Het wordt bereikt door middel waarvan de mens lichaam en geest effectief integreert om zijn Zelf te verbinden met het Universele Zelf. Yoga gaat over het naar beneden trekken van de gordijnen van iemands onwetendheid, zodat hij het leven kan zien, voelen en ervaren. Yoga gaat over het realiseren wie je werkelijk bent. Het brengt je in het bewustzijn van de Universele waarheid van je Zijn en verbinding met je Bron. Yoga gaat over het verenigen van lichaam, geest, bewustzijn en ziel, zodat organisatie plaatsvindt. Yoga is integratie van lichaam, geest en ziel. Yoga is Ancientds 37:23, dat zegt: “Ik mediteer zoals u doet, ik geef mij over aan uw Wezen om te zijn.” Het komt echter niet gemakkelijk of snel tot stand. Het vergt oefening en moet geoefend worden om het in de praktijk te laten werken. Alleen door de regelmatige beoefening van Yoga zal de student consequent in staat zijn om het Zelfbewustzijn niveau van Yoga te bereiken. Door Yoga te beoefenen met een leraar ga je door een reis van het stoken van de oven van Yoga. Het gaat om het ontwikkelen van zelfbewustzijn. Yoga bereidt het psychosomatische wezen voor op de verdere stadia van Zelf-Realisatie.

Het is een vaste overtuiging dat Yoga een uitrusting is die de Geest gemakkelijk naar de mensheid kan zenden en ons kan helpen ons aan te passen aan hogere onverklaarbare wetten. Het is een overdracht van Wijsheid en een bewerking waardoor de Mens zelfrealisatie bereikt. Yoga is een bewuste weg om het Zelf te bereiken. Het is een pad dat je zal leiden naar de verlichting van je Zelf. Yoga bestaat uit verschillende fysieke houdingen, ademhalingsoefeningen en oefeningen die de stofwisseling verbeteren, het zenuwstelsel controleren en het lichaam energie geven. Yoga helpt de mens om evenwicht in het lichaam te bereiken ( Belastingen zijn een must), door het verminderen van de stress en en het loslaten van de fluctuerende energieën.

Yoga is een vorm van lichaamsbeweging die de evolutie van het systeem voortzet. Yoga wordt beoefend voor het slapen gaan, en in elke fase. Yoga wordt ook onderwezen in verschillende fasen van iemands leven om te helpen de manier te veranderen waarop iemands geest denkt of zich voelt. Yoga is een manier om onze geest te helpen kalmeren en ons meer controle te geven over ons lichaam. Yoga kan helpen een nieuwe orde te scheppen in de manier waarop de wereld lijkt te werken. Yoga is een bewuste geestelijke en lichamelijke oefening. Het helpt de geestelijke gezondheid, de gezondheid van het bloed en de bloedsomloop te verbeteren, brengt de actieve en passieve organen van het lichaam in balans en bevordert zelfbeheersing en kalmte. Yoga kan dus gebruikt worden om de negatieve effecten van stress op het fysieke wezen om te keren. Yoga is ook een manier om levensbevestigende gewoonten te creëren. Yoga oneindige energie.Yoga

lees meer:

This entry was posted in gezondheid. Bookmark the permalink.